ضبط مکالمه برای اندروید 9

1مطلب موجود می باشد.
آموزشی

ضبط مکالمه اندروید


شاید شما هم عضو آن دسته هستید که شدیدا به دنبال برنامه ی ضبط مکالمه می گردند و هر برنامه ای که نصب می کنند فقط صدای شما را ضبط می کند نه طرف مقابل را.