رفع خطای حافظه پر است

1مطلب موجود می باشد.
آموزشی

حل مشکل پر شدن حافظه ی اندروید


بارها و بارها پیش امده که در بالای (منو اعلان) گوشی همراه ی شما خطای پر بودن حافظه داخلی نمایان می شود و هرچه شما برنامه.موزیک.ویدئو و……