برگرداندن پست های پاک شده اینستاگرام

1مطلب موجود می باشد.
آموزشی

پست‌ها و استوری‌های تازه‌حذف‌شده اینستاگرام را چگونه برگردانیم


به ‌لطف قابلیت جدید Recently Deleted، اینستاگرام امکان بازیابی پست‌ها و استوری‌هایی تازه حذف‌شده را‌ فراهم کرده است.  اینستاگرام به‌تازگی قابلیت کاربردی جالبی به اپلیکیشن خود اضافه کرده…